POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE cu CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Website-ul https://www.hils.ro cuprinde 5 subdomenii: https://www.hils.ro/brauner/, https://www.hils.ro/pallady/, https://www.hils.ro/splai/, https://www.hils.ro/republica/ și https://www.hils.ro/pallady45/.

EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L. persoană juridică română, cu sediul social în localitatea București, Sectorul 3, B-dul Theodor Pallady nr. 66, având cod unic de înregistrare 32264612, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11636/2013, este proprietar şi administrator al https://www.hils.ro/brauner/ și https://www.hils.ro/pallady/ (”Edificia Star Construct”), BROOK BUILDING DEVELOPMENT S.R.L. persoană juridică română, cu sediul social în localitatea București, Sectorul 3, B-dul Theodor Pallady nr. 66A, parter, bl. 9, ap. 7, având cod unic de înregistrare 34131388, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3832/2018, este proprietar şi administrator al https://www.hils.ro/splai/ (”Brook Building Development”), FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L. persoană juridică română, cu sediul social în localitatea București, Sectorul 3, Strada Traian nr. 55, parter, Camera 011, având cod unic de înregistrare 27615512, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/207/2018, este proprietar și administrator al https://www.hils.ro/republica/ (”Future Business Ideas”), iar VALUE INVESTOR EXPERT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Popești-Leordeni, Str. Cheiul Damboviței, nr. 2, Tarla 4, Parcela 115/4, Vila D7, Parter, Camera 1, jud. Ilfov, având cod unic de înregistrare 38527858, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/5867/2017, este proprietar și administrator al https://www.hils.ro/pallady45/ (”Value Investor Expert”).

Edificia Star Construct, Brook Building Development, Future Business Ideas și Value Investor Expert vor fi denumite în continuare împreună „Societățile HILS”.

Societățile HILS, astfel cum sunt menționate mai sus, în calitate de operatori asociați ai datelor cu caracter personal, desemnează̆ Edificia Star Construct, în calitate de operator asociat principal, să îi reprezinte în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, inclusiv pentru scopurile acestei Politici de confidențialitate.

Societățile HILS respectă dispozițiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfășurarea întregii sale activități și acordă respect, încredere și confidențialitatea, oferind securitate tuturor informațiilor cu caracter personal colectate pe site și subdomenii.

Societățile HILS țin la confidențialitatea informațiilor vizitatorilor site-ului https://www.hils.ro, respectiv ale subdomeniilor https://www.hils.ro/brauner/, https://www.hils.ro/pallady/, https://www.hils.ro/splai/, https://www.hils.ro/republica/ și https://www.hils.ro/pallady45/, precum și a persoanelor ale căror informații personale le primește ca urmare a serviciilor pe care le desfășoară.

Această politică de confidențialitate explică modul în care Societățile HILS colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului, respectiv subdomeniilor, precum și în desfășurarea activităților sale privind dezvoltarea imobiliară asigurându-vă totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin furnizarea informațiilor personale pe site-ul https://www.hils.ro, respectiv ale subdomeniilor https://www.hils.ro/brauner/, https://www.hils.ro/pallady/, https://www.hils.ro/splai/, https://www.hils.ro/republica/ și https://www.hils.ro/pallady45/ sunteți de acord cu practicile de manipulare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată “Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Societățile HILS prelucrează date cu caracter personal în calitate de operatori independenți, fiecare societate prelucrând în mod separat datele cu caracter personal mai jos menționate, cu respectarea dispozițiilor legale și ale prezentei politici.

 1. DATELE NOASTRE DE CONTACT:

Dacă aveți orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informații din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Denumire: EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L

Adresă: Bulevardul Theodor Pallady, numărul 66, sector 3, București;

Număr de telefon: 0757 777 555;

Adresă de email: privacy@hils.ro

 1. RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:

Societățile HILS, în activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:

 1. Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 3. Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualizăm; luând toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
 6. Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
 7. Prelucrarea are loc în concordanță cu respectarea drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
 8. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:

Datele dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt date cu caracter personal obișnuite, obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți, care aveau permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date:

Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

 • Detalii personale: nume; prenume; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; adresă de domiciliu / reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax; adresă de e-mail, CNP, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii).
 • Detalii de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu/ reședința; număr de telefon mobil/fix; adresa de email.
 • Detalii de plata, cum ar fi: adresa de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele si prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dvs dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dvs); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar;
 • Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (în cazul asigurărilor private).
 • Opinii si viziuni, cum ar fi: orice opinii si viziuni pe care ni le transmiteți sau orice opinii si viziuni pe care le postați public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice.
 • Date referitoare la achiziții si interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidente ale interacțiunilor dvs cu noi; detalii referitoare la istoricul achizițiilor dvs a serviciilor de la noi.
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin intermediul formularului de contact de pe site, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Fonograma dumneavoastră și notițele luate în timpul unui apel telefonic;
 • Informații privind nivelul dvs. de satisfacție raportat la serviciile noastre și/sau ale altor furnizori de servicii de pe piață.

 

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite atunci când, de exemplu:

 • Solicitați o ofertă, solicitați/cumpărați sau utilizați oricare dintre serviciile noastre;
 • Transmiteți un CV prin una din modalitățile de comunicare (e-mail, etc.);
 • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de către Societățile HILS.
 • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de către societăți afiliate Societăților HILS. Astfel, Edificia Star Construct în calitate de operator asociat principal vă va trimite comunicări de marketing și cu privire la serviciile/ofertele oferite de către alte societăți partenere, respectiv: Medikali Private Healthcare SRL, RIN Grand Estate SRL, RIN Hospitality Company SRL și DR. NEGOITA BODY CLINIC SRL. Cu toate acestea, Edificia Star Construct nu va dezvălui adresa de e-mail la care vă sunt transmise astfel de comunicări către societățile afiliate, comunicările făcându-se de către Edificia Star Construct.
 • Ne contactați prin diverse canale, inclusiv prin intermediul formularului de contact de pe site sau telefonic pentru a solicita informații în legătură cu un serviciile noastre;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: autorități sau instituții publice furnizori de servicii și sisteme IT, avocați, consultanți, contabili etc;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru);

 

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 1. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

 • Pentru vânzarea imobilelor noastre sau prestarea serviciilor noastre. Pentru furnizarea serviciilor noastre, precum și pentru a vă ține la curent cu procesul de contractare;
 • Comunicarea cu dvs prin orice mijloace (de exemplu: e-mail, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), posta, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoana), abonare la newsletter sau furnizarea de alte informații care v-ar putea interesa;
 • Gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securității noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra rețelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 • Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor si a altor obligații pe care legislația ni le impune;
 • Gestiunea financiara: eliberarea bonurilor, a facturilor și a chitanțelor către dvs.; primirea plaților de la dvs., inclusiv înregistrarea plaților efectuate de altă persoana în numele dvs; recuperarea debitelor de la dvs.; restituirea unor sume de bani către dvs; transmiterea de notificări; elaborarea de rapoarte financiare/ operaționale, a rapoartelor de activitate și emiterea situațiilor financiare/ cu privire la contracte;
 • Formularea de cereri și de apărări înaintea autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute;
 • Supravegherea video a spațiilor publice pentru motive de siguranță, conform dispozițiilor legale;
 • Realizarea de sondaje și adresarea de întrebări către dvs cu scopul de a obține opinia dvs cu privire la serviciile noastre; identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora.
 • Posibilitatea de evaluare și instruirea agenților noștri precum și îmbunătățirea serviciului de asistentă̆ și asigurarea unei calități superioare în interacțiunea cu consultanții Socităților Hils;
 • Verificarea și soluționarea reclamațiilor survenite urmare a interacțiuni dumneavoastră̆ cu un reprezentant/consultant al Societăților Hils;

 

 1. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Socitățile HILS vor prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:

 • Consimțământul – Societățile HILS obțin întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (ex. în cazul comunicărilor de marketing, în cazul în care vă dați acordul de vă înregistra apelul în cadrul interacțiunilor telefonice purtate cu consultantul/reprezentantul Societăților HILS.
 • Încheierea sau executarea unui contract cu dvs. De exemplu, în vederea inițierii, desfășurării și ruperii negocierilor pentru a putea încheia o promisiune de vânzare-cumpărare, contract de vânzare-cumpărare imobile, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră).
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă. De exemplu, cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice la cerere, anumite informații, sau a altor obligații legale.
 • Interesul nostru legitim. De exemplu, în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre.
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
 1. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizații sau persoane din orice țară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

 • Autorități publice – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă de ex: ANAF, ITM, etc);
 • Contabili, auditori, avocați si alți consultanți profesionali externi care vor fi obligați, printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi; sa păstreze confidențialitatea datelor dvs.
 • Persoane fizice sau juridice care prestează anumite servicii pentru noi și acționează ca persoane împuternicite în diverse domenii (de exemplu: servicii de plata, de IT, de arhivare sau distrugere de documente, etc.) pe care îi obligăm contractual să asigure respectarea cerințelor legislației care vă protejează drepturile.
 • Partenerii noștri, cu care ne aflam în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, asiguratori, etc.
 • Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;
 • În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situație în care datele personale deținute de noi vor constitui unul dintre activele transferate – în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.
 • La solicitarea organelor de drept: Putem folosi sau dezvălui informațiile cu caracter personal doar când acest lucru ne este cerut de lege (hotărâri judecătorești sau administrative, somații sau alte proceduri legale).

VII. CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 5 sau 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

În cazul în care dispozițiile legale aplicabile impun stocarea datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă, Societățile HILS le vor stoca pe perioada impusă de lege.

Prelucrarea în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu Societățile HILS precum și după încetarea acesteia. În situația în care nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing, vă puteți retrage consimțământul de marketing, iar datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop din momentul retragerii.

În măsura în care aveți întrebări cu privire la durata de stocare ne puteți contacta folosind date de contact menționate în prezenta politică.

Depunem eforturi pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaționale, tehnice și administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Societăților HILS.

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimzarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

VIII. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

 • Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.
 • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Societățile HILS urmăresc să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:
 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavoastră particulară;
 • datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;
 • cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare;
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
 • vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/clinici.

Dreptul la portabilitate, este un drept pe care îl aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale întra -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling). Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dumneavoastră sau care să vă afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Societate;
 • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 • are la bază consimțământul dumneavoastră explicit;

În primele doua situații, Societatea are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea Societății, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 • Dreptul la retragerea consimțământului. În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactați pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax:  +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 • Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Societății.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: privacy@hils.ro.  Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricții legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

 1. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaționale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Societăților HILS.

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimzarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

Dacă ai motive să crezi că interacțiunea cu noi nu mai este sigură, înștiințează-ne imediat.

 1. ÎNȚELESUL UNOR TERMENI

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane (ex: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal – CNP);

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Operator asociat: doi operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare;

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă se efectuează prin mijloace automate sau manuale.

 1. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecție a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.